Avoin data ja tilastot maistraatissa

21.9.2016

Maistraattien AvoinData -hanke on saanut valmiiksi maistraattien avoimen tiedon ja tilastotietojen julkaisun. Avoin data ja tilastotiedot löytyvät maistraattien nettisivuilta

Nyt julkaistu avoin tieto käsittää lukumäärätietoja seuraavista maistraattien ylläpitämistä lakisääteisistä rekistereistä: Holhousasioiden rekisteri, lahjoitusasioiden rekisteri, avioehtoasioiden rekisteri ja vihkimisoikeusrekisteri. Rekistereistä on julkaistu henkilötietoa sisältämätöntä määrällistä tietoa, joka ei ole salassa pidettävää. Excel -muodossa olevia tietoaineistoja voidaan hyödyntää muun muassa tutkimuksessa, yhteiskunnallisessa suunnittelussa ja median käytössä. Kansalaiset voivat vapaasti tutustua tietoihin ja ladattaviin tiedostoihin.

Tarjottavat tietoaineistot

Tiedot ovat saatavilla maistraatti.fi- sivuston Avoin data ja tilastot sivulla.

Eri rekistereiden reaaliaikaiset tiedot näkyvät sivun yläosan rekisterikohtaisissa ikonilaatikoissa. Tietoaineistot on ryhmitelty sivulle rekistereittäin, ja ne voidaan ladata Excel -tiedostoina. Tietoaineistoa päivitetään jokaisena arkipäivänä. Julkaistavista Exceleistä on jätetty kuluva vuosi pois vääristämästä tilastoja.

Tietoaineistot

Holhousasioiden rekisteri:

 • Päämiesten ikäjakaumat
 • Päämiesten lukumäärät
 • Palveluntuottajien päämiehet
 • Henkilöedunvalvojien ikäjakauma
 • Yleisten edunvalvojien päämiehet
 • Toimintakelpoisuuksien rajoitukset
 • Edunvalvontavaltuutukset

Lahjoitusasioiden rekisteri:

 • Rekisteröinnit

Avioehtoasioiden rekisteri:

 • Rekisteröinnit

Vihkimisoikeusrekisteri:

 • Yhteisöjen voimassaolevat vihkimisoikeudet
 • Yhteisöön kuulumattomien vihkimisoikeudet
 • Rekisteröinnit

Lisätietoja:

AvoinData -hankkeesta: ylitarkastaja Pekka Kortelainen (pekka.kortelainen(at)avi.fi)

Tietosisällöistä: lakimies Aila Heusala (aila.heusala(at)avi.fi)

Julkaisun toteutuksesta: erikoissuunnittelija Veli-Matti Tukio (veli-matti.tukio(at)avi.fi)