Verkkomaistraatin palvelutarjonta laajenee vuodenvaihteessa

18.10.2016

Maistraattien verkkopalvelussa julkaistaan uusia holhoustoimen sähköisiä palveluja vuodenvaihteessa. Uusien palvelujen myötä asiakkailla on mahdollisuus saattaa asiansa vireille entistä monipuolisemmin. Vuodenvaihteessa käyttöönotetut palvelut ovat ensimmäinen vaihe kohti digitaalista maistraattia. Lisää palveluita digitalisoidaan vuoden 2017 aikana.