Rekisteriseloste

Tietojärjestelmän nimi

Verkkomaistraatti

Tietojärjestelmän vastuutaho

Sisältövastuu, maistraatti
Tekninen vastuu, Itä-Suomen aluehallintovirasto, maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö
Veli-Matti Tukio, erikoissuunnittelija
p. 040 702 0923, veli-matti.tukio@avi.fi

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja -henkilö

Itä-Suomen aluehallintovirasto, maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö
Veli-Matti Tukio, erikoissuunnittelija
p. 040 702 0923, veli-matti.tukio@avi.fi

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Julkinen palvelu

Tietolähteet

Tiedotteet, tiedotemateriaalin eri osat, maistraatit, väestötietojärjestelmä, asiakkaat

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta

2015

Tietojen päivitystiheys

Jatkuva

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys

Verkkomaistraatin tiedot ovat julkisia. Järjestelmään ei tallenneta salassa pidettäviä tietoja.

Tietojärjestelmän julkinen osoite

asiointi.maistraatti.fi

Julkiset tiedot

Verkkomaistraatin tiedot ovat julkisia.

Salassa pidettävät tiedot

Järjestelmään ei tallenneta salassa pidettäviä tietoja.