Lupa-asiat

Hakijana on joko edunvalvoja, edunvalvojan sijainen tai edunvalvontavaltuutettu. Alaikäisen lapsen molemmat huoltajat ovat hänen edunvalvojiaan ja luvan hakijoita. Edunvalvoja ei saa edustaa päämiestään, jos vastapuolena on edunvalvoja itse, hänen aviopuolisonsa tai muu läheinen henkilö. Näitä oikeustoimia varten edunvalvojan on tehtävä holhousviranomaiselle hakemus edunvalvojan sijaisen määräämiseksi. Mikäli päämiehelle on määrätty edunvalvojan sijainen, edunvalvojan sijainen hakee holhousviranomaisen lupaa.

Hakemuksessa on perusteltava, millä tavoin aiottu oikeustoimi on päämiehen edun mukainen. Lupa myönnetään tiettyyn yksilöityyn oikeustoimeen, jonka ehtojen on oltava selvillä lupaa haettaessa. Lupa kannattaa hakea etukäteen, koska oikeustoimi ei sido päämiestä, ellei holhousviranomainen myönnä oikeustoimelle jälkikäteen lupaa. Holhousviranomaisen lupapäätöksen perusteella tehty oikeustoimi ei sido päämiestä ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Hakijan on syytä varata riittävästi aikaa lupa-asian käsittelyyn maistraatissa. Käsittelyaikaan vaikuttaa mm. se, tarvitaanko asiassa lisäselvitystä. Holhousviranomaisen lupapäätökset ovat maksullisia.