Eurooppalainen perintötodistus

EU:n perintöasetuksen mukainen Eurooppalainen perintötodistus helpottaa perintöasioiden hoitamista tilanteissa, joissa perittävällä oli omaisuutta useissa jäsenvaltioissa. Perintötodistuksen avulla perilliset, testamentin toimeenpanijat ja jäämistön hoitajat voivat todistaa asemansa ja valtuutensa toisessa jäsenvaltiossa.

EU:n perintöasetuksessa säädetään muun muassa siitä, minkä jäsenvaltion viranomaiset ovat toimivaltaisia kansainvälisessä perintöasiassa ja siitä, minkä valtion lakia perintöasiaan sovelletaan. Pääsääntö on, että toimivalta pesänselvityksessä ja perinnönjaossa on sen jäsenvaltion viranomaisilla, jossa perittävällä oli kuollessaan asuinpaikka, ja sovellettavaksi tulee tämän valtion laki.

Perintötodistus voidaan antaa vain 17.8.2018 tai myöhemmin kuolleiden henkilöiden jälkeen. Todistuksen käyttö on vapaaehtoista.

Suomessa perintötodistushakemuksia käsittelee Uudenmaan maistraatti.

Hinnasto

Hinnaston löydät maistraatin sivuilta.

Kirjaudu sisään