Eurooppalainen perintötodistus

EU:n perintöasetuksessa säädetään siitä, minkä jäsenvaltion tuomioistuin on toimivaltainen kansainvälisessä perintöasiassa ja siitä, minkä valtion lakia perintöasiaan sovelletaan. Asetus sisältää myös säännökset perintöä koskevien päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta EU-valtioissa.

Pääsääntönä on, että toimivalta kuolinpesän selvityksessä ja perinnönjaossa on sen jäsenvaltion tuomioistuimella, jossa perittävällä oli kuollessaan asuinpaikka, ja sovellettavaksi tulee tämän valtion laki. Perittävä voi kuitenkin elinaikanaan määrätä testamentilla, että hänen perintöönsä sovelletaan sen maan lakia, jonka kansalainen hän valinnan tehdessään tai kuollessaan on.

Asetus koskee sellaisia perintöasioita, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia. Asetuksella ei ole vaikutusta kansallisten perintöasioiden hoitoon eikä se koske verotusta.

Iso-Britannia ja Irlanti ovat jättäytyneet EU:n perintöasetuksen soveltamisen ulkopuolelle. Tanska ei osallistu EU:n siviilioikeudelliseen yhteistyöhön.

Perintötodistus koskee vain 17.8.2015 tai sen jälkeen kuolleiden henkilön perintöä eikä sitä voi hakea etukäteen.

Eurooppalaista perintötodistusta voi hakea perittävän kuoleman jälkeen siinä valtiossa, jolla on toimivalta perintöä koskevassa asiassa. Todistuksen käyttö on vapaaehtoista.

Suomessa perintötodistushakemuksia käsittelee Uudenmaan maistraatti.

Miksi Eurooppalainen perintötodistus?

Eurooppalaista perintötodistusta voit hakea täyttämällä hakemuksen.

Voit tallentaa hakemuksen ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin.

Palvelu on maksullista. Todistuksen antaa Uudenmaan maistraatti.

(EU:n perintöasetus).

Hinnasto

Hinnaston löydät maistraatin sivuilta.

Kirjaudu sisään