Edunvalvojan määrääminen

Ilmoitus edunvalvonnan tarpeessa ilmeisesti olevasta henkilöstä

Edunvalvoja voidaan määrätä täysi-ikäiselle, joka esimerkiksi heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi ei itse kykene huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista asioista. Edunvalvoja voidaan määrätä kuitenkin vain, jos asiat eivät tule asianmukaisesti hoidetuiksi muulla tavoin. Edunvalvoja voidaan määrätä tarvittaessa yksittäisenkin asian hoitamista varten.

Jos joku henkilö on mielestäsi edunvalvonnan tarpeessa, voit ilmoittaa asiasta holhousviranomaiselle. Voit tehdä ilmoituksen tässä palvelussa. Ilmoituksen tekeminen edellyttää kirjautumista, joten et voi tehdä ilmoitusta nimettömänä.

Ilmoituksen saatuaan holhousviranomainen selvittää edunvalvonnan tarvetta. Jos edunvalvojan määrääminen on saadun selvityksen perusteella tarpeen, holhousviranomainen tekee hakemuksen käräjäoikeudelle.

Lisää tietoa edunvalvonnasta

Lisää tietoa edunvalvonnasta on maistraatti.fi -sivuilla.

Hinnasto

Ilmoituksen tekeminen on maksutonta.

Tietoa edunvalvojan määräämiseen liittyvistä maksuista löydät maistraatti.fi-sivustolta

Linkki maistraatin hinnastoon on myös sivun alapalkissa.

Kirjaudu sisään