Käyttöehdot

Verkkomaistraatin osoite on asiointi.maistraatti.fi. Palvelusta vastaa maistraatit. Verkkopalvelu tarjotaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Käyttöehdot

Tutustu huolellisesti käyttöehtoihin. Käyttämällä sivustoa hyväksyt käyttöehdot sellaisenaan.

Tekijänoikeudet

Oikeudet sivustossa julkaistaviin teksti- ja kuva-aineistoihin on maistraateilla tai muulla aineiston yhteydessä ilmoitetulla tiedontuottajalla.

Sivuston tekstiaineiston käyttö ja siihen linkitys on sallittu hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä, kun lähde mainitaan. Aineiston käytöstä sellaisenaan kaupalliseen tarkoitukseen on aina sovittava erikseen maistraattien kanssa.

Kuvat ja niiden käyttöoikeudet

Maistraattien kuvat

Verkkomaistraatissa olevien kuvien käyttöoikeudet ovat ainoastaan maistraateilla. Kuvia ei voi käyttää muissa yhteyksissä.

Oikeudellinen varauma

Palvelusta vastaa maistraatit.

Palvelun sisällössä on kaikin tavoin pyritty tiedon oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. Maistraatit eivät vastaa palvelun sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista tai vahingosta. Maistraatit eivät myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai palveluun linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Siirtyessäsi linkitetyille sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. Maistraatit eivät ole vastuussa näiden kolmansien osapuolien sivustojen päivityksestä, julkaisuista tai sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Palvelussa oleva linkki kolmannen osapuolen verkkosivuille ei tarkoita, että maistraatit olisivat millään tavalla vastuussa verkkosivujen toiminnasta tai verkkosivuilla tarjotuista tai mainituista tuotteista ja palveluista.

Maistraateilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, seurata ja tarkistaa sellaisia palvelun alueita, joissa käyttäjät siirtävät tai välittävät viestejä sekä kyseisen viestinnän sisältöä. Maistraatit eivät ole vastuussa viestinnän sisällöstä siitä riippumatta, sovelletaanko siihen tekijänoikeus-, kunnianloukkaus-, yksityisyyden suoja- tai muita lakeja. Maistraatit voivat harkintansa mukaan poistaa käyttäjien lähettämän asiattomaksi katsomansa aineiston palvelustaan.

Maistraatit eivät suorita mitään korvausta eikä palkkiota palvelun käytöstä taikka sen kautta tarjoamastasi informaatiosta ja myönnä maistraateille oikeuden käyttää ja muokata mitä tahansa tällaista materiaalia rajoituksetta ja maailmanlaajuisesti vapaana kaikista maksuista.

Maistraatit eivät voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta. Käyttäjien tulee välttää luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostilla.

Palvelun materiaalia ei voi pitää maistraatteja sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena.

Maistraatit pidättävät oikeuden päivittää, tarkistaa ja muuttaa käyttöehtoja sekä palvelun sisältöä ja ulkoasua. Käyttäjän on hyvä ajoittain tarkistaa voimassa olevat käyttöehdot tältä sivulta. Maistraateilla on oikeus milloin tahansa syytä ilmoittamatta keskeyttää palvelun tarjoaminen esimerkiksi huolto-, korjaus- tai päivitystoimien ajaksi.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan käyttöehtojen vastaisella toiminnallaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingon täysimääräisesti.

Mikäli jokin osa näistä käyttöehdoista katsotaan ehdottoman lainsäännöksen vastaiseksi tai muutoin täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen kohta ei kuitenkaan vaikuta muilta osin näiden käyttöehtojen pätevyyteen.

Käyttöehtoihin sekä niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia poislukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Henkilötietojen käsittely

Maistraatit ovat sitoutuneet suojaamaan sivuilla kävijöiden yksityisyyttä ja henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti. Emme kerää tietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa.

Palvelujen käytöstä kerätään yleisiä tilastotietoja, joita käytetään verkkopalvelujen kehittämiseen. Näitä tietoja ovat mm.

  • ladatut sivut
  • käytetyt palvelut
  • ajankohta
  • IP-osoite
  • verkkoselain ja käyttöjärjestelmä.

Tallennamme ainoastaan käyttäjän itsensä erikseen antamia yhteys- ja muita tietoja, joita voimme käyttää vastataksemme käyttäjän yhteydenottopyyntöihin, kysymyksiin tai muuhun palautteeseen.